TESTIMONIALS

Deel jouw ervaring op mijn website

Verleden - Heden - Toekomst

Gedeeld door Riet Indigne

Het is waar dat we deels bepaald worden door ons genetisch materiaal. Maar ook de cultuur, de omgeving waarin we zijn opgegroeid bepalen mede wie we vandaag zijn.
En dan heb ik het nog niet over de impact van onze ouders, broers en zussen, leraars, vrienden,…
Allemaal hebben ze bijgedragen, in meerdere of mindere mate, in wie we vandaag zijn.
Indien je jezelf vereenzelvigt met dat verleden, met alles wat je ooit hebt meegemaakt of gezien of geleerd, dan wordt je toekomst enkel een verderzetting van dat verleden.

Je kan de regie van je leven zelf in handen nemen.
Een regisseur coördineert en stuurt bij in de scène die zich afspeelt in het moment. Eens die scène opgenomen is regisseert hij de volgende scène .
Hij blijft niet hangen in vorige films. Hij neemt er slechts uit mee wat er kan geleerd worden om bij te dragen in de verbetering van de kwaliteit.

Assertiviteit / je grens trekken

Gedeeld door Riet Indigne

De grens trekken, hoe doe je dat?
Enkel door je bewust te worden van je eigen grenzen kan je die aan anderen communiceren.
Jouw grens maakt aan de andere duidelijk tot waar die mag gaan en tot waar je zelf kunt of wilt gaan. Het is van belang om hier je eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Niet jouw omgeving, maar jijzelf draagt die eindverantwoordelijkheid.
Indien jouw grens niet gerespecteerd wordt, dan is dit, in de meeste gevallen, te wijten aan onduidelijke communicatie. Zowel verbaal als non-verbaal.

Onthoud dat als er over jouw grens gegaan wordt, 9 op de 10 personen daar geen besef van heeft.
Hoe minder jij je grens aangeeft, hoe minder je omgeving weet tot waar ze mogen gaan.
Die grensbepaling is zo individueel, dat je niet mag veronderstellen dat jouw omgeving jouw grens kent.
Mijn grens is de jouwe niet! En omgekeerd.
Duidelijke communicatie is hier op zijn plaats.
Je bent duidelijk als je verbale- en non-verbale boodschap met mekaar in overeenstemming zijn: je woorden zijn duidelijk en je lichaamstaal ondersteunt de boodschap.
In de cursus ‘vrouwenkracht’, leer je eerst de rust in jezelf hervinden om dan duidelijk en krachtig te kunnen optreden. Niemand heeft een boodschap aan emotionele reactiviteit. Vaak neemt men je dan niet meer ernstig.

123456

Deze website maakt gebruik van cookies

Het gebruik van cookies op www.rietindigne.be

Noodzakelijke cookies
Cookies die onontbeerlijk zijn voor uw bezoek aan de Website en het correct gebruik daarvan.

Info over het cookiebeleid en privacybeleid.
 

Bijkomende cookies:

Functionele cookies

Cookies die uw bezoek aan de Website vergemakkelijken en aangenamer maken, onder meer door uw surfervaring te personaliseren.

Performantie cookies

Cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de Website met de bedoeling de inhoud van de Website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de Gebruiker.

Third party cookies

Cookies die geplaatst worden door derden die eigen diensten aanbieden via de Website zoals bijvoorbeeld social media, advertenties of videodiensten.